Οι επιταγές του σύγχρονου εμπορίου επιβάλλουν την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών στην παραγγελιοληψία. Η ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. πάντα πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα δημιούργησε αυτή τη φόρμα για on-line καταχωρήσεις παραγγελιών.

Καταχώρηση

Παραγγελίας

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version