Αν και υπάρχουν γύρω στα πενήντα είδη, δυο είναι οι τύποι που γνωρίζουμε καλά και που καλλιεργούνται συστηματικά : ο Coffee Arabica, που συναντάται στο 80% των χωρών παραγωγής και ο Coffee Canephora, τύπος που είναι ευρύτερα γνωστός ως Robusta.

Ο Πολύτιμος Κόκκος

Η λεπτότητα των ποικιλιών Arabica Η δύναμη των ποικιλιών Robusta

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version