Δίκτυο

Διανομών

Η ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. από της ιδρύσεώς της έως σήμερα, λειτουργεί έχοντας ως κεντρικό άξονα της τη συνέπεια, την εξυπηρέτηση και την ευελιξία. Η τροφοδοσία της αγοράς πραγματοποιείται μέσα από ένα δυναμικό και άρτια οργανωμένο δίκτυο διανομών επανδρωμένο με έμπειρα και ικανά στελέχη στη διοίκησή τους. Ένα από τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η ταχύτητα και η ευελιξία διανομής που υποστηρίζεται από σημαντικό αριθμό ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων. Ο χώρος δραστηριοποίησης της εταιρείας περιλαμβάνει τις κατηγορίες:

• Καφεκοπτεία

• Καταστήματα Ξηρών Καρπών

• Εταιρείες διανομής τροφίμων

• Εταιρείες μεταποίησης τροφίμων

• Super Markets

• Mini Markets

• Ζαχαροπλαστεία

• Αρτοποιία

Γεωγραφικά, ο χώρος δραστηριοποίησης της ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνει πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Από το 2008 ομώς σημειώνεται και η έξοδος των προϊόντων της εταιρείας πέρα των Ελληνικών συνόρων. Ο χάρτης εξαγωγών της ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνει την Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM και εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούργιες αγορές.

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version