Η ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 7ο χλμ Λάρισας - Φαρσάλων. Σε ένα χώρο 9.500 τ.μ λαμβάνουν χώρα όλες οι παραγωγικές της διαδικασίες.

Σύγχρονα μηχανήματα παράλληλα με καινοτόμες διαδικασίες αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας απέναντι στον ανταγωνισμό.

Τα προϊόντα φυλάσσονται σύμφωνα με τις απαιτούμενες από τη φύση τους συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και παρακολουθούνται με βάση την ημερομηνία λήξης και το LOT κάθε είδους. Συνεπώς, τηρείται αυστηρά η αρχή του FIFO (First In - First Out).

Ο χώρος διακρίνεται για την εργονομία και τη λειτουργικότητά του, ενώ τηρούνται όλες οι σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας για τους εργαζόμενους και για τα διακινούμενα είδη.

Εγκαταστάσεις

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version