Η ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε τοποθετείται στην αγορά σε δυο διαφορετικούς κλάδους. Στον κλάδο του καφέ και στον κλάδο του ξηρού καρπού.

Τα Προϊόντα της ΣΥΝΚΑΦΕ στον κλάδο του καφέ Τα Προϊόντα της ΣΥΝΚΑΦΕ στον κλάδο του ξηρού καρπού

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version