ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε.

7o ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΤΚ 41500 - Τ.Θ. 1026

Tηλέφωνο: 2410 921221

2410 921262

FAX: 2410 921571

E-mail: syncafe@syncafe.gr

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version